abak

abak

Terim Açıklaması: 

1. Eski Türklerde, ölmüş ataların (abaların) tapınılan kutsal heykelleri.
2. mim. Başlık tablası.