Hücre Duvarı (Çeperi)

Hücre Duvarı (Çeperi)

Terim Açıklaması: 

Bitki hücrelerinde bulunur. Hücre zarının dışında yer alır. Bitki hücrelerine şekil kazandırır, dayanıklılık sağlar ve onları korur. Hücre duvarı cansız bir yapıdır.