Ödenek

Bütün Personele Hazırlık Ödeneği

Öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim yılı hazırlık ödeneğinin tüm öğretim elemanlarına da ödenmesi.

Hazırlık Ödeneği Kimlere Ödeniyor?

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara , okul müdürlerine ve yardımcılarına, cezaevi okullarında çalışan öğretmenlereher öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı Eylül ayı içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeniyor.

RSS - Ödenek beslemesine abone olun.