Fen Bilimleri Terimleri

Gen

Gen belirli uzunluktaki işlevsel DNA parçalarıdır. Genler kalıtımsal özelliklerimizi taşır ve farklı işlevlerdeki proteinlerin sentezlenmesini sağlar.

Kromozom

Hücre bölünmesi sırasında kromatinler kısalıp kalınlaşarak katlanır. Bu katlanmış yapıya kromozom denir. İnsanda 46 kromozom bulunur. Kromozom sayısı ile canlının gelişmişlik düzeyinin bir alakası yoktur.

DNA

DNA, diğer adıyla deoksiribonükleik asit, canlının tüm yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlayan genetik özelliklerini taşıyan moleküldür. İnsan DNA'sında üç milyar nükleotid vardır. DNA hücre çekirdeğinde, mitokondri ve kloroplast organellerinde bulunur. DNA'nın uzunluğu yaklaşık iki metredir.

Kontrollü Deney

Sonucu etkileyecek koşullardan birini değiştirip diğerlerini sabit tutarak yapılan deneylere “kontrollü deney” denir. Bir hipotezi test etmeye başlamadan önce, “deney grubu”, “kontrol grubu”, “bağımlı değişken” ve “bağımsız değişken” kavramlarını anlamanız gerekir. Deney grubunda değiştirilebilen ve etkisi olduğu düşünülen değişken, “bağımsız değişken”dir.

Sıvılaşma

1. Depremin yarattığı şok dalgalarının etkisiyle ıslak ve kum-kil karışımı gözenekli zeminlerdeki suyun, bu gözeniklerin arasından geçerek yüzeye çıkması. Bu olayla, zemin akışkan ve kararsız hale gelir.

Sayfalar

RSS - Fen Bilimleri Terimleri beslemesine abone olun.