TÜBİTAK

Nöronlar (Sinir Hücreleri) Hakkında Bilgi Posteri

Nöronlar sinir sistemini oluşturan sinir hücreleridir. İşlevleri sinirsel uyarıları elektriksel sinyaller biçiminde ileterek vücuttan beyne, beyinden vücuda ve beynin kendi içinde bilgi taşımaktır. Nöronlar sinir sisteminin işlevleri için temel oluşturur ve çok karmaşık bir iletişim ağı kurar. Gliyal hücreleri denen, uyarılamayan ve vücuttaki sinir hücrelerinin yarısını oluşturan başka sinir hücreleri tarafından çevrelenir ve korunurlar. Sinaptik Düğüm Akson dalının uç noktası. Sinirsel uyarıları ileten kimyasal maddeler içerir.

Virüs Posteri

Virüsler aynı anda hem canlı hem de cansız özellikleri
gösteren biyolojik varlıklardır. DNA ya da RNA’ya
sahip olmakla birlikte hücrelerden oluşmazlar. Yaşamak için
mutlaka konakçı bir organizmaya ihtiyaç duyarlar.
Virüsler pek çok ve çeşitli hastalığa yol açabilir.
Her türlü yaşam formunu etkileyebilirler, çünkü çoğalmak
için yalnızca bir konakçıya ihtiyaç duyarlar. Çok basit ya da
çok karmaşık olabilirler. Bakterilerse virüslerden farklı olarak
kendi kendilerine hayatta kalmalarını sağlayan hücresel

RSS - TÜBİTAK beslemesine abone olun.