Aralık 2015

Sürtünme

1. Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu.
2. Direnç.
3. Temas eden yüzeylerde; hareket zıt yönde etki eden ve hareketi engelleyici özelliğe sahip etki.

Simülasyon

1. Gösteri, öğrence.
2. Bir sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemi.
3. Gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak , sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi süreci.
4. Geliştirilen veya yeniden düzenlenen sürecin proses işlemlerini tamamlamada ve deneme çalışmalarını yürütmede ve süreçlerin hata zamanlarını tahmin etmek için yapılan deneysel çalışma.