Kasım 2016

Güvenli Youtube Videoları Sitesi

Youtube üzerinden yeterli güvenlik ayarları yapılma imkanı olmadığından çocuğunuzu istenmeyen videolardan korumanız neredeyse imkansız.

Aynı dert birçok ailenin başında. Telefonu eline alan çocukların %80-90'ı Youtube'u açmakta. Önerilen videolar genelde geçen kelimelere, kanal benzerliklerine göre ve daha önce o videoyu izleyenlerin sonrasında gittiği videolara göre şekillendiği için çocuk videosu gibi görünen ama çocuklar için sakıncalı içeriklere yönlendirme yapmaktadır.

Difüz Işık

Yarı geçirgen bir yüzeyden geçerek konu üzerine düşen ışığa ise difüz (yayınık) ışık denir. Direkt ışığın tersine difüz ışık yumuşak bir karaktere sahiptir. Nesne bu tip bir ışıkla aydınlatılacak olursa, bu durumda görüntünün sınırları belirsizleşir. Yani görüntünün keskinliği zayıflar.

Bunların adı Yeniçeri olsun. Cenab-ı Hak yüzlerini ak...

Bunların adı Yeniçeri olsun. Cenab-ı Hak yüzlerini ak, pazularını kuvvetli, kılıçlarını keskin, oklarını tehlikeli, kendilerini daima galip buyursun. (Orhan Gazi'nin getirdiği birkaç Yeniçeri askerine olan duası. Böylece ocağa "Yeniçeri" ismi konulmuş, ocağın pir'i de Hacı Bektaş-i Veli olmuştur.)