DNA Nükleotit Yerleştirme Etkinliği

Sınıf: 
Etkinliğimizin amacı, DNA nükletitlerinin karşılıklarının öğrenilmesidir. Çift zincirli sarmal yapıda olan DNA'da her zincirdeki nükleotitin diğer zincirde bir karşılığı vardır. Şimdi DNA Nükleotitlerini zincirlerdeki uygun yerlere yerleştiriniz.