İyonik ve Kovalent Bağ ve Bileşiklerdeki Atom Sayıları Çalışma Kağıdı