Dünyada yaklaşık yetmiş beş milyon at vardır ve bu hayvanlar ortalama kırk yıl yaşar.