Deney/Etkinlik

Deneyler, etkinlikler.

Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Kan grubu tayini yapmak Deneyin Yapılışı: Temiz bir lamı ortadan  bir...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Bir yaprağın alt yüzeyinden alınan ince bir kesiti mikroskopta inceleyerek stoma (...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Elektrikle yüklenmiş yalıtkan maddelerde bulunan elektronların, uygun ortamda bir...
0
Deney/Etkinlik
Elektrik Sarkacı (Elektrikle Yüklü Cisimlerin Birbirine Etkisinin İncelenmesi) Deneyin Amacı:...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Soğan zarı hücresinde plazmoliz ve deplazmoliz olaylarını gözlemek. Deney...
0
Deney/Etkinlik
Deneyin Amacı: Işığın dalga özelliklerini kanıtlamak. Deney Malzemeleri: Yarıktan geçirilen...
0

Sayfalar