F.7.4.2. Saf Maddeler

Sınıf: 

Konu / Kavramlar: Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formülleri
F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
F.7.4.2.2. Yaygın elementlerin isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
F.7.4.2.3. Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

Dereceli Silindirin Içine Hapsedilen Hava

Deneyin Amacı:
Suda yan batirilan dereceli silindirden çikan hava kabarciklarini görmek
Deney Malzemeleri:
Su dolu beherglas, dereceli silindir, gida boyasi, cam çubuk, kagit havlu
Deneyin Yapılışı:
1. Hava kabarciklarini daha iyi gözlemlemek için beherglasin içine birkaç damla gida boyasi damlatiniz.
2. Cam çubukla karistiriniz.
İçerik Türü: 

Havasiz Yere Su Dolar

Havasiz Yere Su Dolar
Deneyin Amacı:
Havasi emilen dereceli silindirin içerisine aniden suyun doldugunu görmek.
Deney Malzemeleri:
Beherglas, dereceli silindir, lastik hortum, su, kagit havlu
Deneyin Yapılışı:
1. Beherglasa yaridan fazla su doldurunuz (gida boyasi da kullanabilirsiniz).
2. Lastik hortumun bir ucunu tabana degecek sekilde silindirin içine yerlestiriniz.
İçerik Türü: 

Hava Olan Yere Su Girmez

Hava Olan Yere Su Girmez
Deneyin Amacı:
Dereceli silindire hapsedilen havanın bulunduğu yere suyun girmediğini görmek.
Deney Malzemeleri:
Kristalizuar, küçük beherglas, tahta veya mantar tıpa, su
Deneyin Yapılışı:
1. Kristalizuara yarıdan biraz fazla su doldurunuz.
2. Su üzerine tahta tıpayı bırakınız.
3. Küçük beherglası, kristalizuar içinde aşağıya doğru batırırken mantarın durumunu gözlemleyiniz.
İçerik Türü: 
RSS - F.7.4.2. Saf Maddeler beslemesine abone olun.